Det kan vara svårt att dokumentera på ett enhetligt och korrekt sätt.

ClickNote är et flexibelt tillägg till ditt befintliga journalsystem som resulterar i snabbare och mer enhetlig dokumentation. Detta sparar tid och underlättar för dem som sedan läser dokumentationen.

Med färdiga, tydliga, lättbegripliga och korrekta formuleringar kan ClickNote underlätta dokumentation, inte minst för de som inte har svenska som förstaspråk.

ClickNote påminner om viktig information som skall dokumenteras.

Röntgen

ClickNote kan användas vid prioritering av remisser. En bra prioritering är standardiserad, lätt att förstå, och samtidigt flexibel. Tydligt visualiserade protokoll där det räckaer med en knapptryckning för att välja. En knapptryckning till om en radiolog ska titta på bilderna. En knapptryckning till om patienten behöver premedicineras. Inget behöver skrivas extra… och det ser alltid ut på samma sätt för den sköterska som skall läsa prioriteringen.

ClickNote kan användas för strukturerade svar. Istället för att skriva eller diktera ett långt stycke kan man med ClickNote snabbt skapa ett strukturerat svar med ett par snabba knapptryckningar.

ClickNote är genialiskt enkelt att använda. Prioriteringen blir enhetlig vilket underlättar både för såväl läkaren, som den som bokar in undersökningen.

Fredrik Jäderling, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Röntgen

ClickNote kan användas vid prioritering av remisser. En bra prioritering är standardiserad, lätt att förstå, och samtidigt flexibel. Tydligt visualiserade protokoll där det räckaer med en knapptryckning för att välja. En knapptryckning till om en radiolog ska titta på bilderna. En knapptryckning till om patienten behöver premedicineras. Inget behöver skrivas extra… och det ser alltid ut på samma sätt för den sköterska som skall läsa prioriteringen.

ClickNote kan användas för strukturerade svar. Istället för att skriva eller diktera ett långt stycke kan man med ClickNote snabbt skapa ett strukturerat svar med ett par snabba knapptryckningar.

ClickNote är genialiskt enkelt att använda. Prioriteringen blir enhetlig vilket underlättar både för såväl läkaren, som den som bokar in undersökningen.

Fredrik Jäderling, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Kontakt

Tveka inte att kontakta oss om ClickNote! Vi svarar inom 24 h.

* = obligatoriskt